maalgruppeundersoegelse maalgruppedefinition maalgruppestoerrelse Inzights er eksperter i markedsanalyse

Forandringsledelse virker – uanset metode

af | 2. maj 2020 | Forandringsledelse

Faldt over et spændende lille skriv om forskellige forandringsmodeller fra KL. Der er beskrevet 3 vidt forskellige forandringsmodeller eller tilgange til forandring som 3 kommuner har benyttet sig af i forbindelse med at overgå til digital post.

  • Der er den efterhånden velkendte LEAN udgave anvendt i Næstved
  • Den use case baseret fra Sorø hvor de arbejder med nutidig og fremtidig situation som ambassadørerne var med til at definere.
  • Favrskov arbejdede med græsrodsmodellen drevet af lokale ildsjæle men dog kombineret med en stram opfølgning på effekter og styring op mod business casen.

De har hver på sin måde har haft succes med i indføringen af Digital post. Men fælles for de 3 kommuner er at de har arbejdet bevidst og struktureret med gevinstrealisering og forandringsledelse af den digitale forandring og været opmærksom på at det er væsentligt at både medarbejdere og ledere ændrer adfærd for at hente de aftalte gevinster.

Metoden til forandringsledelse er ikke så vigtig

Det fine ved dette skriv er at det viser at der er flere måder at bedrive succesful forandring på.forandringsmodeller til forandringsledelse fra googlesøgning Først var jeg lige ved at skrive at det “bare” gælder om at finde den måde der passer til organisationen, kulturen, medarbejderne og dem der skal drive det mv. Men ved nærmere eftertanke tror det vigtigste er at arbejde bevidst med forandring og gevinstrealisering – hvilken metode man så vælger betyder ikke så meget – i første omgang. På længere sigt når man er blevet bevidst om det med håndtering af forandring og er blevet bedre til det, så begynder det med metoden og tilgangen at spille en rolle for hvor succesful man bliver i at drive forandringerne.

Det kunne være et super spændende studie at sammenligne de tre kommuner, deres forandringsproces og deres resultater.

Lidt inspiration til forandringsmodeller:

Forandringsmodeller: ADKAR

Forandringsmodeller: 5 forces of change

Forandringsmodeller – Kotter