Om ilik

Mød holdet bag ilik

ilik teamet

ilik er et konsulentfirma i Nuuk, med 6 ansatte. ilik er startet af Maren Sander Granlien i 2013. ilik kan oversættes til holdkammerat; hvis du mangler kompetencer eller ekstra ressourcer, så kan du med ilik få en ekstra spiller på holdet, som kan betragtes både som en medspiller og en god holdkammerat. Vores mission er at skabe bedre IT anvendelse – bedre brugeroplevelser og bedre forretninger. Bedre IT anvendelse er ikke nødvendigvis mere brug af IT men bedre brug. Bedre brug af IT handler om bedre produkter, bedre processer, bedre projekter og ikke mindst bedre resultater.

Maren Granlien

Direktør, Chefkonsulent

Maren er skarp på digitale forretnings- strategier. Hun er ekspert indenfor organisatorisk implementering og forandringsledelse relateret til IT. Marens styrke er evne til at kombinere it og forretning på en måde der er pragmatisk og giver værdi. Maren er en schweizerkniv når det kommer til strategi, arkitektur, forretningsanalyse. Hun følger hele tiden med udviklingen og følger nye teknologier – blandt andet AI. Maren stiftede ilik i 2013. Ring på tlf. 529816

Kristian Aagaard

Seniorkonsulent

Kristian er god til arbejdsgange og processer. Kristians kendetegn er hans særlig evne til at skabe gode samarbejds-relationer. Kristian er uddannet indenfor ledelse og projektledelse og har erfaring fra både Danmark og Grønland. Kristian er vores ESDH ekspert og har styr på hvordan man optimerer og underviser i de fleste dokumentstyringssystemer. Han har også arbejdet meget med Mindkey. Kristian har været i ilik siden 2016. tlf. 565922

 

Margit Sander Granlien

Seniorkonsulent

Margit har en Master i IT og arbejder især med projektledelse af integrationer og (re-) implementering af IT systemer samt optimering af arbejdsgange. Margits styrke er at sikre en åben og inddragende udviklings proces for at sikre det bedste outcome. Margit har stor fokus på slutbrugerne og deres evner til at bruge de systemer, der bliver implementeret. Hun er certificeret inden IT-brugerundervisning. Margit har været i ilik siden 2016. Ring på tlf. 256634

Maja Nielsen

Konsulent

Karen-Maria er skarp på at bygge bro mellem forskellige fagligheder med fokus på fælles mål. Hun er uddannet Cand Comm., og har styr på, hvordan strategisk, intern kommunikation spiller en vigtig rolle i ethvert projekt. Hun har erfaring med metoder indenfor scrum, agil softwareudvikling og projektledelse fra politik og offentlig administration. Karen-Maria har erfaring med system-opgraderinger, governance og kan sætte struktur på et hvert projekt eller program. Karen-Maria startede i ilik 2022 og kan kontaktes på tlf 229720. 

Maja Nielsen

Konsulent

Merite har stærke interpersonnelle evner, som bidrager til forståelse for og samarbejde med mennesker med forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Erfaring med konkrete IT-projekter har været implementering af et CRM og CMS system. Hun er uddannet sociolog og har erfaring med at designe og gennemføre interviews, spørgeskemaundersøgelser, observationer og dataanalyse, der kan afdække bl.a. behov, udfordringer og målgruppen. Hun har erfaring med politisk styret organisationer og viden om uddannelsessektoren i Grønland.  Fang Merite på tlf. 282121

Maja Nielsen

Chefkonsulent

Niels stor erfaring med komplekse datatunge IT-projekter og har arbejdet med IT-strategiudvikling samt at omsætte den operationel i organisationen. Niels er stærk til leverandørstyring og implementering. Kommunikation og interessenthåndtering og det er en integreret del af hans tilgang til opgaveløsningen. Niels kommunikere på alle ledelsesniveauer i organisationen. Er der brug for hjælp til kravspecifikationer og leverandørudvælgelse er Niels den rette til at hjælpe. Niels har erfaring fra projekter i flere grønlandske virksomheder.  Ring til Niels på 531940

ilik konsulentfirma Grønland

Om logoet

iliks logo er tegnet af Nina Kreutzman fra Tegnestuen Tita. Teksten er bearbejdet af Ligefrem. Logoet er håndtegnet af Nina, da ilik i høj grad arbejder med den menneskelige side af IT og forandringsprojekter. Derfor er det vigtigt at logoet signalerer menneskelighed og organiskhed. Farverne afspejler de farver der er når man ser udover fjorden på Akia (Nordland).

Skal vi ses i virkeligheden?

Lad os tale om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.