Forandringsmodeller: ADKAR

af | 12. juni 2016 | Forandringsledelse

ADKAR modellen er en del af et større rammeværktøj omkring forandringsledelse. Det er organisationen Prosci der har udviklet det og certificere i forandringsledelse. Et certificering jeg selv fik for ca. 7 år siden og hvor jeg flittigt har brugt mange af værktøjerne og metoderne. Et af redskaberne i Prosci certificeringen er ADKAR – en simpel men utrolig virkningsfuld model til at forstår og forklare den individuelle forandringsproces – og dermed også hvordan man hjælper folk igennem forandringer. OG en virksomhed er jo en samling af mennesker.

ADKAR står for Awareness (opmærksomhed/bevidsthed), Desire (lyst), Knowledge (Viden) Ability (Evner), Reinforcement (forstærkning) Se nedenstående billede for uddybning. % trin, om man vil, som mennesker skal i gennem for at man opnår en forandring.

ADKAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der knytter sig nogle måleskemaer til ADKAR så man kan måle hvor ens ansatte er henne i processen. Det at måle hvor man er i forandirngsproces er egentlig utrolig virkningsfyldt. Men de konkrete værktøjer omkring ADKAR skal man være certiiceret for at måtte anvende. Men ADKAR som præsenteret her må man gerne anvende alt det man vil, dog med reference til Prosci.

Læs mere her: http://www.change-management.com/tutorial-adkar-chapter-1.htm