maalgruppeundersoegelse maalgruppedefinition maalgruppestoerrelse Inzights er eksperter i markedsanalyse

Forandring er ikke bare forandring

af | 9. november 2017 | Forandringsledelse

Lige som modstand mod forandring ikke bare er modstand – så er forandring heller ikke bare forandring. Der er forskellige typer af forandringer og det er vigtigt fordi at forskellige forandringstyper kræver forskellige former for forandringsledelse. Anderson og Anderson (som har skrevet bogen Nøglen til ledelse af forandring) har udpeget 3 typer af forandringer.

  • Udviklingsforandring
  • Transitionsforandring
  • Tranformationsforandring

Udvikling er forbedring af det eksisterende, forbedring af den gamle tilstand måske som følge af inkrementiel(trinvis) innovation.

Transition, her er der tale om design og implementering af en ønsket ny tilstand. Her skal den gamle tilstand afvikles og den nye tilstand indføres.

Transformation, her er det ofte markedskrav måske som følge af radikal innovation (disruption), der fremtvinger fundamentale ændringer i strategi, drift, forretningsmodel og verdensanskuelse. Her er den nye tilstand ukendt når man påbegydner processen og den findes ved at prøve sig frem.  Den nye tilstand kræver fundamentale ændringer i mindset, organiseringsprincipper, adfærd og/eller kultur. Dette for overhovedet at nå frem til ny tilstand.

Udviklingsforandring er den enkleste at lede og kan ofte klares med projektledelse og undervisning. Det kan være svært at skabe en stærk vision, eller brændende platform.

Forandringscirkel

Forandringscirkel

Transition er mere kompleks og kræver større fokus i forandringsprocesen for  at lykkedes. Her skal der både projektledelse og målrettet forandringsledelse til for at lykkedes. Det er her værktøjer som forandringenscirkel kommer ind i billedet

Tranformation er den meste komplekse forandringstype og den som der er mindst viden om. Der er heller ikke så mange af denne typer forandringer, men når de er der, er de store og meget vigtige for forretningernes overlevelse. Og her er der mere tale om en omlægning af forretningen og dermed er det selve ledelse der driver processen – ofte med hjælp fra både strategi og forandringsledelseskonsulenter – interne såvel som eksterne.