Undervisning i it systemer og nye arbejdsgange

af | 27. august 2014 | Samarbejde, Teknologi

Nye It systemer eller markante ændringer i de gamle systemer medfører et behov for undervisning i det nye – det gælder både selve systemet og arbejdsgangene som ofte også ændres.

Der er ofte en stor opgave og en stor udgift at sikre undervisning og træning i de nye systemer og arbejdsgange. Det kan være rigtig svært at time tilrettelæggelsen af undervisningen med implementeringen af systemet. Det kræver nøje planlægning og koordinering med IT projektet – også for at sikre at der ikke er lavet nogle sidste øjebliksændringer som gør udervisningsmaterialet forældet.training-graphic1

Valg af undervisnings metoder
Der er flere måder at undervise i IT systemer på og nogle måder er mere passende end andre i forskellige situationer fx:

  • Klasseundervisning
  • E-learning – af forskellige slags
  • Sidemandsoplæring
  • Superbrugere
  • Vejledninger

For at vælge den rigtige undervisning eller kombination af metoder er det vigtig at gøre sig klart hvad behovet og læringsmålene er. Derudfra kan man så vælge den mest passende undervisnings metode og indsats. Det sikre at man opnår den ønskede læring og kompetence og at man ikke brugere flere på på undervisning end nødvendigt. ilik kan hjælpe jer med at fokusere på læringsmålene og derudfra vælge den rigtige metode – eller kombination.

Hjælp til selvhjælp – også i vejledninger
Den traditionelle tilgang til vejledninger er at der forklare trin for trin hvad der skal trykkes på i kombination med skærmbilleder der viser alle tryk og indtastninger. Denne metoder er velegnet til processer/funktioner som kun udføres lejlighedsvis og hvor brugeren alligevel ikke rigtig har mulighed for at lære det udenad fordi de gør det så sjældent. Men der hvor det egentlig handler om at brugerne skal lære og forstå systemet så de kan udføre funktioner ofte og gerne i forskellige kontekst,  kan det være bedre med en anden tilgang til vejledningerne og undervisningen. En tilgang hvor man trænerne brugerne i at forstå systemet så de selv kan regne ud hvad de skal også hvis der kommer nye funktioner eller muligheder. Denne tilgang er også anvendelig der hvor systemerne er så komplekse med så mange funktioner at det ville være en uoverstigelig opgave at laver beskrivelser og skærmbilleder til alle funktioner.

Mål effekten
Husk at måle effekten af træningen. Med målingerne får du indblik i om træningen virker eller om der er noget der skal justeres. Det er ikke kun den enkeltes bruges problem hvis ikke de får lært det nye – nej det går ud over kollegaerne og virksomhedens resultat med implementeringen af it systemet.

Har du brug for hjælp eller sparing til at sikre den rette undervisning og træning i forbindelse med et it projekt eller nye arbejdsgange så kontakt ilik på info@ilik.gl