maalgruppeundersoegelse maalgruppedefinition maalgruppestoerrelse Inzights er eksperter i markedsanalyse

Hvad er facilitering og hvad kan du bruge det til?

af | 21. april 2022 | Forretningsudvikling, Implementering, Projektledelse, Værktøjer

Facilitering er en særdeles praktisk evne for en projektleder og derfor gør vi også noget ud af at kunne facilitere. I projekter er det nyttigt for at kunne facilitere/mødelede – men også kunne planlægge og facilitere workshops der skal give input til et givent projekt eller være med til at fokusere formålet med et bestemt projektet, eller hvilke projekter der skal prioriteres for at opnå strategien eller lign.

Det er ikke kun i forbindelse med projekter vi projektleder at vi facilitere – vi hjælper også med facilitering som en enkeltstående opgaver. Hos ilik tilbyder vi også facilitering af seminarer og workshops mv. Det står med småt under vores ydelser 🙂

Her et par eksempler på hvad vi har faciliteret:

 • Workshops med ledelsen der er med til at definere strategien og visions. Altså – hvor vil vi gerne hen?
 • Seminarer der omsætter visioner og strategi til konkrete mål og projekter/opgaver. Med andre ord – hvordan kommer vi fra de store ord til at udføre det?
 • Workshop der skulle beslutte de vigtigste formål og målgrupper for en hjemmeside

Billedet er af en tegning jeg tegnede – (jep, vi arbejder også med grafisk facilitering)  i forbindelse med en facilitering for netop at forklare min rolle som facilitator for at få dem som deltagere til at komme i mål med formålet for dagen.

Men hvad er det der facilitering?

Hvis man slår op i wikipedia får man denne forklaring:

Facilitering (af latin facilis: gørbart, let at gøre) er den teknik at gøre det lettere for en forsamlet gruppe mennesker at udrette det, den ønsker.

Og den er faktisk ret god. Det vi gør som facilitatorer er at sikre at de mennesker der er samlet så let som muligt kan løse den opgave man ønsker af dem. Fx at fastsætte en ny strategi, at lave en plan for udførelsen af en strategi, eller komme med input til en hjemmeside, eller at finde ud af hvordan vi optimerer et bestemt forretningsområde – ja der er mange ting der skal gøres hvor der er behov for at facilitere.

Hvordan gør vi så helt konkret?

 1. Mål for faciliteringen
  Jo vi arbejder med kunden om Hvad er formålet? Hvad det er for en opgave de gerne vil have løst – hvilke mennesker de vil samle og hvad de gerne vil have de skal ende ud med når dagen eller dagene er slut.
 2. Planlægning
  Så planlægger vi dagen eller dagene – udfra hvad der skal opnås. Det er her det svære i facilitering lægger – at finde de rigtige formater til at komme frem til input, beslutninger mv. Skal det være gruppearbejder, skal det være Cafe-metode, skal det være walk and talk, individuel refleksion osv. Hvilke metoder skal i spil hvornår. Hvordan sikre vi alle får givet deres input. Det er det store forberedelse og planlægningsarbejde – som ofte også inkluderer en plan b og c.
 3. Udførsel på dagen
  Så kommer facilitering på dagen. Det går på at give nogle klare rammer til deltagerne og gøre det let for dem at udføre deres opgave. Spørger ind, sikre alle komme til orde, sikre at der ikke bliver talt (for meget) om ting der ikke er relevante for formålet. Sørge for at der er styr på det praktisk og på tidspunkterne. Sikre vi få udført det der er planlagt men også at kunne afvige og improvisere undervejs for at opnå det der er formålet med dagen. Det er mennesker så der kan dukke ting op der gør at man laver lidt om i metoderne eller gå til plan b.  Og til sidst få afsluttet og afrundet.
 4. Opfølgning
  Og så kommer opfølgning. Det kan være dokumentation af processen – billeder mv. opsamling på hvad der er fundet ud af eller besluttet mv.  Og hvis aftalt eller det er del af et projekt følger vi også op på om de aftalte opgaver bliver udført.

Det at facilitere kan man øve sig i og der findes bøger og online ressroucer med inspiration til metoder, værktøjer. Især grafisk facilitering har vundet meget indpas de seneste år. her er det de samme grundprincipper der gør sig gældende – men hvor der skrues ned for powerpoint og op for tegningerne. Det er også noget vi har taget til os i ilik.

Tegningen

Facilitering som tegningDet tegningen understøtter er forklaringen om at facilitatoren sørger for at sætte rammen for hvordan deltagerne skal komme frem til målet for dagen, så de kan koncentrere sig om at levere indholdet – samtaler og tanker til at nå målet. Facilitatoren sørger for formen på dagen, hvilke metoder og øvelser, samler op og holder tiden – med fokus på dagens mål. Det betyder også at facilitatoren siger stop for visse diskussioner som måske er gode, men ikke støtter dagens mål.

Har du brug for en facilitator? Så skriv til maren@ilik.gl eller ring 529816.