Effektstyring

af | 4. november 2013 | Forretningsudvikling

Bliv bedre til at styre efter de (forretnings)effekter du gerne vil opnå- og prioriter dine indsatser i forhold til målet. Ilik har en model med værktøjer til effektstyring – lærende effektstyring for det handler ikke kun om at styre men i høj grad om at blive bedre.

Lærende effektstyring

Det er motiverende at nå sine mål og det er motiverende at lære nyt og udvikle sig. Lærende effektstyring sikre begge dele. Dertil kommer at effektstyring er med til at sikre at tid og ressourcer anvendes bedst muligt, nemlig til at opnå de ønskede effekter. Det lærende aspekt er med til at sikre udvikling og innovation og imødegår nogle af de kendte negative konsekvenser, såsom suboptimering og manglende innovation, som ofte ses ved brug af mere kontrol fokuseret effekt- og målstyring.

Lærende effektstyring er udviklet med baggrund i forbedring og optimering af IT understøttede processer. Lærende effektstyring er en tilgang til det at styre efter de mål og effekter man ønsker at opnå i virksomheden eller i afdelingen. Lærende effektstyring kan beskrives ud fra 7 grundprincipper.

De 7 grundprincipper:

  1. Start med hvad resultatet skal være – ikke med løsningen eller problemet
  2. Beslut og prioritere indsatsen i forhold til den ønskede effekt
  3. Brug mere energi på at opnå effekten end at holde planen- i stedet for omvendt
  4. Gør det tilstrækkelige for at opnå effekten, men gør ikke mere end der er nødvendigt
  5. Sørg for at der er ejerskab til effekten og målingerne
  6. Fokusér på læring og innovation i stedet for kontrol
  7. Husk, der er ofte flere veje til samme effekt
  8. Processen

effektmålingsmodel

Lærende effektstyring er en fortløbende proces, hvor man starter med hvilke effekter man ønsker at opnå, dernæst planlægges og udføres de handlinger der skal til for at opnå effekten, derefter skal der evalueres på om handlingerne førte til den ønskede effekt. Hvis ja, kan man gå efter nye effekter. Hvis ikke, skal man undersøge om det skyldes handlingerne, eller implementeringen af dem, eller om det er den rette effekt man går efter. Det er især i denne fase at fokus på læring er vigtig, både i de tilfælde hvor effekterne blev opnået i første omgang og de gange hvor der skal flere omgange af handlinger til.

Flere niveauer af effektstyring
Lærende effektstyring kan anvendes på flere niveauer. Det kan bruges som et punkt på tjeklisten hvor man lige tænker over hvilken effekt man ønsker at opnå, hvad der skal til og om vi er på rettet vej. På dette niveau kan man tage udgangspunkt i grundprincipperne og anvende dem som et tillæg til de modeller og metoder som virksomheden anvender i dag. Her er det med de ønskede effekter noget man besøger en gang imellem for at tjekke om man er på rette vej.

Effektstyring kan også anvendes mere indgående og konkret. Her arbejdes der efter de 7 grundprincipper og følger processen for effektstyring sammen med de hjælpeværktøjer der er udviklet. Det kan gøres ved at anvende effektstyringsprocessen og hjælpeværktøjerne alene eller ved at kombinere med de metoder, modeller og processer, virksomheden anvender til styring og udvikling i dag.

Interesseret i at høre mere – kontakt maren@ilik.gl